หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม ) ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดทำกิจกรรม โครงการลูกเสือน้อยผจญภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนนคสล.สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์(สาย 1 ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม ) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]ซื้อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ใน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษานอกสถานที่) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13